Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Pracownicy / Profesorowie

dr inż. kpt. ż. w.

Jan Pawelski

prof. UMG
pokój telefon mail www konsultacje
224 585586-177 e-mail wtorek, 13:00-14:00,
(Skype)

Publikacje

Pawelski J., Metody redukcji emisji tlenków siarki stosowane na statkach w celu spełnienia przyszłych wymagań aneksu VI konwencji MARPOL, wchodzących w życie 1 stycznia 2015 roku, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 3375-3384, 2013
Pawelski J., Natural Gas as Alternative Fuel for Vessels Sailing in European Waters, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Maritime Transport & Shipping, Edited by Adam Weintrit & Tomasz Neumann Taylor & Francis Group, London, UK, 103-107, 2013
Pawelski J., Zastosowanie sztucznych hydratów gazu ziemnego w transporcie, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 3, 2235-2245, 2013
Pawelski J., Porównanie właściwości morskich radarów nawigacyjnych z radarami na fali ciągłej, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 4139-4146, 2012

Promotorstwo prac dyplomowych

Dryła Barbara , Perspektywy przewozu skroplonego CO2 na morskie pola naftowe w celu sekwestracji i wspomagania wydobycia węglowodorów, MGR, 1/KN/2015
Głośkiewicz Marcin, Wielofunkcyjne jednostki obsługi morskich pól wydobywczych, MGR, 9/KN/2014
Hołubowicz Agnieszka, Możliwości wykorzystania podmorskich złóż hydratów metanu jako źródła gazu ziemnego, MGR, 57/KN/2014
Maciak Joanna , Charakterystyka i zastosowanie systemów referencyjnych stosowanych w DP, INZ, 62/KN/2014
Ogórkiewicz Jakub, Analiza porównawcza systemów referencyjnych stosowanych w dynamicznym pozycjonowaniu, MGR, 55/KN/2014
Urbaniak Łukasz, Eksploatacjia zbiornikowców dozowanych na morskich polach naftowych, MGR, 26/KN/2014
Wyrzykowski Karolina , Organizacja bezpieczeństwa w sektorze offshorowym, MGR, 6/KN/2014
Czerniak Paweł, Przeglądy klasyfikacyjne FPSO w systemie UWILD (underwater inspection in lieu off drydocking), INZ, 20/KN/2013
Sokołowski Maciej, Wpływ poszczególnych faz rozwoju pomorskiego pola węglowodorów na środowisko morskie, INZ, 21/KN/2013
Łągiewka Kamil, Wybrane elementy cumowania dużych statków w terminalach naftowych., INZ, 43/KN/2012
Powrót do listy