Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Pracownicy / Profesorowie

dr hab. inż. kpt. ż. w.

Henryk Śniegocki

prof. UMG
pokój telefon mail www konsultacje
126 585586-181 e-mail piątek, 12:00-13:00

Publikacje

Smolarek L., Śniegocki H., Risk Modelling for Passages in Approach Channel, Mathematical Problems in Engineering, 597243, 8 pages, 2013
Śniegocki H., The Requirements for Safe Traffic and Maneuvering in Approaches to the Port of Świnoujście and the Outer Port od Świnoujście with Particular Emphases on LNG Vessels, Journal of KONES, Vol. 20, No. 4, 419-423, 2013
Śniegocki H., Badanie Możliwości Zawinięcia Maksymalnego Statku Kontenerowego do Portu Gdańsk, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 2941-2951, 2013
Formela K., Śniegocki H., Symulator Transas Navi-Trainier Professional 5000 (NTPRO 5000). Możliwości wykorzystania do celów szkoleniowych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 11, 1648-1649, 2012
Śniegocki H., Stupak T., Formela K., Ocena możliwości wejścia zestawów pchanych o długości 112 metrów do portu Elbląg, TTS Technika Transportu Szynowego, wersja elektroniczna, 45-413, 2012
Śniegocki H., Bezpieczeństwo tankowców LNG podczas podejścia do portu ze szczególnym uwzględnieniem zmian istniejącego oznakowania nawigacyjnego na przykładzie Portu Zewnętrznego i Terminala Gazowego LNG w Świnoujściu, XV Jubileuszowe Sympozjum Podstawowe problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i mechatroniki, PPEEm pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN, Gliwice 11-13 grudnia 2012 r., 2012
Gackowska A., Śniegocki H., System AIS w rejonie Zatoki Pomorskiej, Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki PPEEm 2011; Materiały XIV Sympozjum; Wisła 9-12 grudnia, 2011
Śniegocki H., The use of simulators in increasing the effectiveness of training of merchant vessels officers, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 7, 2011
Śniegocki H., Wymogi organizacji międzynarodowych odnośnie do szerokości toru podejściowego dla największych gazowców LNG, Logistyka, Nr 6, CD-ROM, 2011
Śniegocki H., System pozycjonowania DGPS i RTK dla nowo wybudowanego terminalu gazowego LNG w Świnoujściu, Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki PPEEm 2011; Materiały XIV Sympozjum; Wisła 9-12 grudnia, 2011
Śniegocki H., Assessment of correctness of information obtained form automatic identification of ship's system (AIS), Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 437-442, 2010
Śniegocki H., Simulators uses for training of merchant vessels officers, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 443-452, 2010
Śniegocki H., Navigational safety of shuttle tankers, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.17, No. 4, 513-52, 2010
Śniegocki H., Organization of the stream of the ships movementin the area of VTS, Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie., CD-ROM, 2010
Wieliki M., Śniegocki H., Logistic conception of the distribution of LPG Gas in the off-shore area of Venezuela, Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie, CD-ROM, 2010
Wieliki M., Śniegocki H., Possibility of integration of navigational information on electric chart, Archieves of Transport Systems Telematics, Vol. 3, Issue 2, 46-52, 2010
Śniegocki H., Radiotelefon VHF jako narzędzie do zapobiegania kolizjom na morzu, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
Śniegocki H., Technicznne możliwości wspomagania oficera wachtowego w podejmowaniu decyzji antykolizyjnej, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 27-29, 2009
Śniegocki H., VHF portable radio as a tool for preventing collisions at sea, Proceedings of 13th International Congress IMAM, Istambul, vol. III, 6, 2009
Śniegocki H., Szklarski A., Implementation of bridge simulator in students training, UICEE'2007, 10th UICEE Annual Conference on engineering Education, Shanghai, China, 2007
Śniegocki H., Szklarski A., Zastosowanie symulatora mostka statku w szkoleniu studentów i kursantów, PPEEm’2007, XII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki, Wisła, Polska, 2007

Działalność naukowo-badawcza

Śniegocki H., Wykorzystanie urządzeń mostka nawigacyjnego do wspomagania nawigatora w podejmowaniu decyzji, DS, 2013/KN/389
Śniegocki H., Badanie wektora ruchu statku w systemie kontroli ruchu (VTS)., BW, 2002/KNT/232

Promotorstwo prac dyplomowych

Łytkowski Błażej, Analiza wykonania manewru antykolizyjnego w świetle prawidła 19 MPDM dla statków płynących z różną prędkością, INZ, 24/KN/2015
Łubkowski Robert , Badanie symulacyjne dla statków idących wprost na siebie w zależności czasu podejścia manewru antykolizyjnego od ich prędkości, INZ, 42/KN/2014
Truchanowicz Piotr, Analiza kolizji statków spowodowanych błędną komunikacją UKF, INZ, 34/KN/2014
Bera Łukasz, Ratownictwo życia na morzu w świetle obowiązujacych przepisów prawnych, INZ, 13/KN/2013
Tokarski Bartosz, Możliwości realizacji ćwiczeń i pełnienia , INZ, 29/KN/2013
Urbaniak Paweł, Wykorzystanie symulatora POLARIS do realizacji szkolenia pełnienia wachty nawigacyjnej, INZ, 49/KN/2013
Formela Remigiusz, Zastosowanie prawidła "Wyprzedzanie" Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej na różnych akwenach., INZ, 22/KN/2012
Maj Marcin , Systemy zabezpieczeń na statkach do przewozu gazu skroplonego., MGR, 17/KN/2012
Undro Piotr, Statki zabezpieczenia logistycznego platform wiertniczych Lotos Petrobaltic oraz ich udział w zwalczaniu rozlewów olejowych na Morzu Bałtyckim., INZ, 25/KN/2012
Backiel Artur, Wykorzystanie AIS w świetle wymagań konwencji COLREG i SOLAS., MGR, 22/KN/2011
Jakułowski Sebastian, Analiza bezpiecznej żeglugi statków z ładunkami niebezpiecznymi do portu Gdynia., MGR, 54/KN/2011
Kubicki Michał, Analiza porównawcza systemu AIS na "Darze Młodzieży" i "Horyzoncie II" w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie żeglugi., MGR, 21/KN/2011
Poleniewicz Maciej, Analiza bezpiecznej żeglugi statków z ładunkami niebezpiecznymi do portu Gdańsk., MGR, 27/KN/2011
Warzecha Michał, Urządzenia nawigacyjne instalowane na mostku służące jako pomoc w podejmowaniu decyzji oficera podczas pełnienia wachty nawigacyjnej., INZ, 72/KN/2011
Baniewicz Paulus, Porównanie możliwości wykrycia małych jednostek pływających przez radar pracujący w paśmie X i w paśmie S, MGR, 51/KN/2009
Drozdowski Michał, Możliwości operacyjne zintegrowania systemu nawigacyjnego na przykładzie statku badawczo - szkoleniowego Horyzont II, MGR, 69/KN/2009
Foryś Paweł, Możliwość wykrycia małych jednostek pływających przez radar pracujący., MGR, 45/KN/2009
Gembala Krzysztof , Możliwości wykorzystania wybranych laboratoriów nawigacyjnych Akademii Morskiej do realizacji szkoleń radar - ARPA., INZ, 70/KN/2009
Kepke Jarosław , Bezpieczeństwo żeglugi statku morskiego zgodnie z postanowieniami międzynarodowych aktów prawnych., INZ, 78/KN/2009
Krajewski Krzysztof , Geneza powstania oraz funkcjonowanie systemów ochrony statków i obiektów portowych w świetle przepisów prawa międzynarodowego., INZ, 32/KN/2009
Sidor Paweł, Zastosowanie urządzeń elektronicznych w systemie ochrony statku., MGR, 34/KN/2009
Zgadzaj Krzysztof , Możliwość radiolokacyjnego wykrycia małych jednostek., MGR, 44/KN/2009
Derlatka Przemysław, VTS Zatoka Gdańska w aspekcie wzmocnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu morskiego., MGR, 29/KN/2008
Miazio Remigiusz, Ocena eksploatacyjna zintegrowanego systemu nawigacyjnego zainstalowanego na statku szkoleniowym s/v "Dar Młodzieży"., INZ, 60/KN/2008
Nowak Tomasz , Analiza porównawcza wymagań IMO Unii Europejskiej i polskiej Admiralicji Morskiej dla technicznych systemów ochrony statków., MGR, 42/KN/2008
Wawrzyniak Marcin , Wpływ instalacji AIS na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na obszarze działania VTS., MGR, 41/KN/2008
Wiosna Kamil, Nawigacja radarowa w rejonach polarnych., MGR, 40/KN/2008
Kupidura Michał, Analiza wymagań dokładnościowych systemu VTS, MGR, 72/KN/2007
Niesteruk Marek, Możliwości wspierania akcji kryzysowych na polskich wodach terytorialnych, MGR, 46/KN/2007
Ogrodnik Michał, Badanie błędów ARPA na symulatorze POLARIS, MGR, 71/KN/2007
Panas Iwona, Ochrona statków i obiektów portowych w świetle regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej, INZ, 32/KN/2007
Szybiak Rafał, Analiza realizacji konwencji międzynarodowych odnoszących się do zarządzania zasobami ludzkimi w eksploatacji statku handlowego, INZ, 66/KN/2007
Bakierski Wojciech, Możliwości śledzenia ruchu statków w porcie Gdynia podczas ograniczonej widzialności, MGR, 371/KNT/2006
Błędzki Jacek, Rola AIS w poprawie bezpieczeństwa żeglugi na obszarze działania VTS Zatoka Gdańska, MGR, 368/KNT/2006
Boiński Łukasz, Analiza poprawy efektywności systemu „VTS Zatoka Gdańska” po wprowadzeniu informacji z systemu Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS, MGR, 366/KNT/2006
Bruzik Grzegorz, Opracowanie procedury operacyjnej dla centrum VTS „Zatoka Gdańska” w zakresie inicjowania i monitorowania akcji ratownictwa ekologicznego przy rozlewie oleju na Zatoce Gdańskiej, MGR, 363/KNT/2006
Drosakis Nikos, Porównanie dokładności wskazań prędkości i kursu z AIS i ARPA, MGR, 367/KNT/2006
Grzegorek Sławomir, Projekt informatora o pracy VTS Zatoka Gdańska, MGR, 369/KNT/2006
Kotuła Rafał, Porównanie dokładności wskazań pozycji AIS i ARPA, MGR, 370/KNT/2006
Lubasiński Paweł, Ocena bezpieczeństwa ruchu statków w rejonie Zatoki Gdańskiej, MGR, 358/KNT/2006
Maciejewski Jarosław, Możliwości operacyjne symulatora wizyjnego „Polaris”, INZ, 387/KNT/2006
Hryniewski Łukasz, Wpływ rozszerzenia systemu VTS na Zalew Wiślany i wschodnie wybrzeże Polski, na poprawę bezpieczeństwa żeglugi, MGR, 333/KNT/2005
Powrót do listy