Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Pracownicy / Asystenci

mgr inż.

Agnieszka Osowska

asystent
pokój telefon mail www konsultacje
125 585586-183 e-mail

Studia, stopień i tytuł naukowy

  • inż. -2013, kierunek Transport, specjalność Transport i Logistyka, Akademia Morska w Gdyni,
  • mgr inż. - 2014 , kierunek Transport, specjalność Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne, Akademia Morska w Gdyni

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna

  • Realizacja ćwiczeń z Konstrukcji Maszyn oraz Mechaniki Technicznej.
  • Dwukrotna członkini Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
  • Udział w II Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie.

Dorobek publikacyjny

1. Agnieszka Gąsior, Bezpieczeństwo w żegludze śródlądowej na obszarze dorzecza Dolnej Wisły na odcinku Gdańsk- Tczew. Logistyka 4/2015.

Powrót do listy