Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Pracownicy / Asystenci

mgr inż.

Paulina Krajewska

asystent
pokój telefon mail www konsultacje
125 585586-184 e-mail poniedziałek, 10:00-12:00,
(Microsoft Teams)

Studia, stopień i tytuł naukowy

mgr inż. - 2011, mgr inż. of. wachtowy, specjalność Transport Morski, Akademia Morska w Gdyni.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna

  • Laboratoria i ćwiczenia z ratownictwa morskiego, łączności morskiej. Wcześniej laboratoria z przewozów morskich.
  • Opiekunka Koła Naukowego SEAWAYS, trzykrotna członkini Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od dwóch lat zaangażowana w promocję Akademii Morskiej w Gdyni w trakcie takich wydarzeń jak: Bałtycki Festiwal Nauki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Promocji Nauk Technicznych.

Publikacje:

  • Przebieg morskich akcji ratowniczych z perspektywy podstawowych zadań koordynatora MRCK. Zeszyty Naukowe AMG 77/2012.
  • Analiza i ocena wymagań dotyczących budowy i eksploatacji środków ratunkowych w transporcie morskim. Logistyka 3/2014.
  • Analiza wyposażenia łodzi ratowniczych na statkach ratowniczych w aspekcie bezpieczeństwa osoby poszkodowanej. Zeszyty Naukowe AMG 102/2017.
  • Wybrane rozwiązania indywidualnego sprzętu ratunkowego na polskich katamaranach regatowych o długości do 15 metrów. Zeszyty Naukowe AMG 107/2018.
  • Kapitan Poinc. Człowiek i statek Jego imienia. Rocznik Ratowniczy 2/2019.

Wyróżnienia

Wyróżnienie medalem Absolwenta Akademii Morskiej w Gdyni za bardzo dobre wyniki w nauce i wysoką oceną z egzaminu dyplomowego, 2011

Powrót do listy