Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Pracownicy / Asystenci

mgr inż.

Paulina Krajewska

asystent
pokój telefon mail www konsultacje
125 585586-183 e-mail poniedziałek, 09:00-10:00, 12:00-13:00,
(N7)

Studia, stopień i tytuł naukowy

mgr inż. - 2011, mgr inż. of. wachtowy, specjalność Transport Morski, Akademia Morska w Gdyni.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna

 • Laboratoria i ćwiczenia z ratownictwa morskiego, łączności morskiej.
 • W latach 2012 - 2018 Opiekun Koła Naukowego SEAWAYS.
 • Lata 2012 - 2020 - zaangażowanie w promocję Akademii Morskiej w Gdyni w trakcie takich wydarzeń jak: Bałtycki Festiwal Nauki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Promocji Nauk Technicznych, Dni Otwarte Uczelni.
 • Od 2012 roku - członek komisji rekrutacyjnej Wydziału Nawigacyjnego.
 • Od 2017 - 2020 - członek komisji dyscyplinarnej ds. studentów.
 • Od 03.2020 - Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Wydziału Nawigacyjnego.
 • Od 01.01.2021 - rzecznik dyscyplinarny ds. studenckich.

Publikacje:

 • Przebieg morskich akcji ratowniczych z perspektywy podstawowych zadań koordynatora MRCK. Zeszyty Naukowe AMG 77/2012.
 • Analiza i ocena wymagań dotyczących budowy i eksploatacji środków ratunkowych w transporcie morskim. Logistyka 3/2014.
 • Analiza wyposażenia łodzi ratowniczych na statkach ratowniczych w aspekcie bezpieczeństwa osoby poszkodowanej. Zeszyty Naukowe AMG 102/2017.
 • Wybrane rozwiązania indywidualnego sprzętu ratunkowego na polskich katamaranach regatowych o długości do 15 metrów. Zeszyty Naukowe AMG 107/2018.
 • Kapitan Poinc. Człowiek i statek Jego imienia. Rocznik Ratowniczy 2/2019.
 • Modern Equipment of the Polish SAR Service During a Real Rescue Operation in the Baltic Sea Taking Into Account the Recommendations of the 3-volume IAMSAR Manual. TransNav vol.15 no.1, Gdynia marzec 2015

Wyróżnienia

Wyróżnienie medalem Absolwenta Akademii Morskiej w Gdyni za bardzo dobre wyniki w nauce i wysoką oceną z egzaminu dyplomowego, 2011

Powrót do listy