Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Laboratoria

Laboratorium symulatora zarządzania statkiem i kodeksu ISM

W laboratorium znajdują się 4 stanowiska komputerowe dla studentów oraz stanowisko instruktora. Są one wszystkie wyposażone w drukarki laserowe, które pozwalają na stworzenie papierowej wersji przygotowanych elektronicznie dokumentów. Komputery są połączone w sieć, dzięki czemu można przysyłać między nimi sporządzone dokumenty, symulując obieg dokumentów w handlu morskim lub w przedsiębiorstwie armatorskim.

Laboratorium symulatora zarządzania statkiem i kodeksu ISM

W laboratorium zainstalowano program SES (Shipmanagement Expert System) firmy Vardakis. Takie same oprogramowanie stosowane jest przez wielu armatorów na świecie do zarządzania własną flotą. Oprogramowanie zawiera elementy zarządzania statkiem, zarządzania zasobami ludzkimi w firmie oraz stosowania systemu kontroli jakości w całej firmie. Na podstawie tego programu studenci przygotowują papierowe dokumenty dotyczące zagadnień danego ćwiczenia. Podstawą do ćwiczeń jest również bogata baza danych oryginalnych dokumentów statkowych zgromadzona przez pracowników katedry podczas ich pracy na różnych statkach.

Przeprowadzane ćwiczenia mają na celu:
  • zapoznanie studentów z różnymi typami dokumentów statkowych,
  • zapoznanie studentów z podstawowymi klauzulami czarterów i ich poprawnym interpretowaniu,
  • zapoznanie studentów z obiegiem dokumentów w transporcie morskim,
  • zapoznanie studentów z kodeksem ISM stosowanym na statkach,
  • wykształcenie u studentów rozumienia wagi przygotowywanych dokumentów i umiejętności dostrzegania w nich pomyłek oraz nieścisłości,
  • zapoznanie studentów z zasadami przeprowadzania kontroli na statkach,
  • wykształcenie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentów w sytuacjach awaryjnych takich jak: uszkodzenie ładunku, zanieczyszczenie środowiska, kolizja, wypadek na statku itp.

W zależności od specjalności danej grupy studentów, instruktorzy modyfikują odpowiednio ćwiczenie kładąc większy nacisk na dokumenty statkowe w przypadku studentów Transportu Morskiego lub też na dokumenty kontrolowane w biurze armatorskim w przypadku studentów Eksploatacji Portu i Floty.

Powrót do listy