Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Laboratoria

Laboratorium symulatora kontroli załadunku

Laboratorium symulatora kontroli załadunku

W laboratorium znajdują się 4 stanowiska komputerowe dla studentów oraz stanowisko instruktora.


Zainstalowane oprogramowanie pozwala na przedstawienie problematyki planowania i przebiegu prac przeładunkowych na następujących typach statków:
 • tankowiec,
 • kontenerowiec,
 • statek poziomego ładowania,
 • drobnicowiec uniwersalny,
 • masowiec uniwersalny.

Głównym programem jest symulator załadunku ładunków płynnych (LCHS – Liquid Cargo Handling Simulator) firmy Transas.

Zainstalowany model dużego zbiornikowca do przewozu surowej ropy naftowej pozwala na:
 • zaznajomienie się z budową tankowca i jego poszczególnych systemów,
 • ćwiczenie procedur bezpiecznego przeprowadzanie poszczególnych operacji związanych z przeładunkiem,
 • ćwiczenie przeprowadzenia kompleksowego za- / wyładunku,
 • ćwiczenie procedur prawidłowego postępowania w przypadkach sytuacji alarmowych.

Całe ćwiczenie jest monitorowane przez instruktora, a funkcja rejestrująca wszystkie operacje wykonane przez kursanta pozwala na późniejsze przeanalizowanie sposobu postępowanie i wyciągnięcie wniosków z popełnionych błędów.

Laboratorium symulatora kontroli załadunku

Dzięki bogatej wizualizacji programu, studenci, którzy nie odbyli jeszcze praktyki morskiej, w łatwy sposób mogą zapoznać się z budową systemów ładunkowych. Zastosowanie przekroi poszczególnych urządzeń bardzo dobrze ilustruje szczegóły ich konstrukcji. Natomiast animacja procesu przepływu cieczy i gazów pozwala na szybkie zrozumienie procesów zachodzących podczas przeładunku.


Symulator jest połączony z programem ładunkowo-statecznościowym. Przygotowany na jego podstawie plany załadunku mogą być następnie realizowane w czasie rzeczywistym symulacji. Podczas całego procesu przeładunku studenci mogą obserwować na drugim monitorze jak zmieniają się naprężenia kadłuba, a także zanurzenie, trym, przechył i parametry statecznościowe statku. Możliwość przyspieszenia czasu symulacji pozwala na prześledzenie całego procesu za- / wyładunku podczas jednych zajęć laboratoryjnych.

Laboratorium symulatora kontroli załadunku

Ćwiczenia na pozostałych modelach statków oparte są na programach ładunkowo-statecznościowych. W czasie przygotowywania przy ich pomocy planów ładunkowych, studenci załadowują i wyładowują dany typ statku. Oprócz prawidłowego rozmieszczenia ładunków muszą również kontrolować parametry statecznościowe i wytrzymałościowe statku. Postępy swojej pracy dokumentują na specjalnych formularzach przygotowanych przez pracowników katedry.

Podczas zajęć w laboratorium studenci realizują specjalnie przygotowane ćwiczenia, które oprócz problematyki planowania i kontroli załadunku zawierają elementy:
 • stateczności i wytrzymałości statku,
 • eksploatacji statku handlowego (przygotowanie dokumentów ładunkowych),
 • planowania podróży statku.
Powrót do listy