Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Laboratoria

Laboratorium symulatora manewrowego

Symulator manewrowo-nawigacyjny SimFlex Navigator duńskiej firmy FORCE Technology został oddany do użytku we wrześniu 2012 roku. Na symulatorze można przeprowadzać zajęcia zgodne z konwencją STCW oraz wytycznymi IMO z zakresu manewrowania statkiem, nawigacji, holowania statków, sytuacji awaryjnych oraz bridge team management. Możliwe jest symulowanie różnych warunków hydrometeorologicznych i żeglugi.

Symulator zbudowany jest z trzech mostków:


- Full Mission Bridge wyposażony w wizualizację o kącie 240° opartą na projektorach, lornetkę i wirtualną CCTV, posiada zintegrowany oraz zautomatyzowany system Nacos Platinum, służący do zarządzania statkiem. W jego skład wchodzą RADAR, ECDIS, stanowisko planowania podróży oraz Conning Display. Na mostku znajdują się również konsole sterujące (z urządzeniami służącymi do opuszczania oraz podnoszenia kotwic, włączania oraz wyłączania świateł i sygnałów dziennych), stanowiska łączności (dwa radiotelefony, interkom, panel Public Announcements, odbiornik NAVTEX), wskaźniki przyrządów statku, autopilot, odbiornik GPS oraz sonar. Mostek posiada także, dla wybranych modeli, możliwość symulacji systemu zarządzania mocą oraz systemu zarządzania awariami.

Full Mission Bridge

- 2 Part Task Bridge wyposażone w wizualizację 110° opartą o monitory telewizyjne, posiadają system Nacos Platinum (Conning Display, RADAR, ECDIS) oraz konsolę sterującą, radiotelefon i wskaźniki przyrządów statku.

Part Task Bridge

Do każdego z mostków można podłączyć przenośną konsolę holownika zaopatrzoną w sterowanie wciągarką za pomocą joysticka oraz holownikiem za pomocą pędników azymutalnych.

Part Task Bridge

Symulator jest nadzorowany ze stanowiska instruktora za pomocą kamer i mikrofonów zainstalowanych na mostkach.

Dodatkowo do dyspozycji jest sala odpraw, w której przed rozpoczęciem ćwiczeń lub po ich zakończeniu można przeprowadzić ze studentami dyskusję i np. odtworzyć przebieg ćwiczeń wraz z nagranymi rozmowami oraz obrazem z kamer umieszczonych na mostkach.

Powrót do listy