Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Laboratoria

Laboratorium łączności

Przeznaczenie laboratorium

Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Wydziału Nawigacyjnego UM w Gdyni z przedmiotu łączność morska.

Tematyka realizowanych ćwiczeń

Łączność w zakresie obejmującym Międzynarodowy Kod Sygnałowy.

Liczba stanowisk

Laboratorium obejmuje 6 stanowisk dydaktycznych dla 2-4 studentów każde.

Charakterystyka wyposażenia

Laboratorium zbudowane jest jako symulator łączności przy użyciu sygnalizacji świetlnej Morse'a.

Obejmuje ono:
  • 1 stanowisko dla instruktora;
  • 6 stanowisk treningowych dla 2-4 studentów każde.
Powrót do listy