Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Laboratoria

Laboratorium GMDSS

Przeznaczenie laboratorium

Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Wydziału Nawigacyjnego UM w Gdyni oraz kursów doskonalenia zawodowego dla oficerów marynarki handlowej w ramach studium GMDSS, pozwalających uzyskać świadectwo ogólne operatora GMDSS (GOC).

Tematyka realizowanych ćwiczeń

Obsługa urządzeń i eksploatacja systemu GMDSS.

Liczba stanowisk dydaktycznych

Laboratorium obejmuje 7 stanowisk dydaktycznych dla 2 studentów każde.

Charakterystyka wyposażenia

Laboratorium zbudowane jest jako cyfrowy symulator GMDSS, wykorzystujący oprogramowanie firmy TRANSAS MARINE.

Symulator obemuje:
 • 1 stanowisko dla instruktora;
 • 6 stanowisk treningowych dla 2 studentów każde;
 • 1 konsolę rzeczywistą, pracującą w sieci z 6-ma stanowiskami treningowymi, będącą odrębnym stanowiskiem dydaktycznym dla 2 studentów.
Aparatura GMDSS wchodząca w skład symulatora to:
 • radiotelefon VHF z cyfrowym selektywnym wywołaniem - DSC;
 • średnio- i krótkofalowa radiostacja MF/HF z telefonią;
 • terminal INMARSAT-C z selektywnym wywołaniem;
 • odbiornik nasłuchowy 2182 kHz;
 • odbiornik NAVTEX;
 • radiopława EPIRB 406 MHz;
 • SART;
 • radiotelefon przenośny VHF;
 • terminal INMARSAT A z telefonią, telexem i faxem,
 • a ponadto biblioteka zawierająca publikacje dotyczące GMDSS.
Powrót do listy