Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Laboratoria

Laboratoria

Katedra prowadzi w ramach zajęć dydaktycznych następujące laboratoria: