Katedra Eksploatacji Statku

Uniwersytet Morski w Gdyni / Wydział Nawigacyjny


Laboratoria

Laboratoria

Katedra prowadzi w ramach zajęć dydaktycznych następujące laboratoria: