Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Badania dotyczące manewrów statku w zakresie małych prędkości.

Badania te dotyczą manewru cumowania statku oraz standardów manewrowych w zakresie małych prędkości. Badania rzeczywistej prędkości przepływu podczas cumowania statku „Horyzont II” przy Nabrzeżu Indyjskim w Porcie Gdynia.

Przykład pomiaru prędkości przepływu za pomocą prądografu Doppler Current Sensor 3900A – Andrea Instruments
Przykład pomiaru prędkości przepływu za pomocą prądografu Doppler Current Sensor 3900A – Andrea Instruments
Powrót do listy