Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali.

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali

Przedmiotem badań jest natężenie ruchu jednostek kontenerowych kierowanych do i z terminali kontenerowych, przewożących materiały niebezpieczne różnych klas wg. IMDG Code. Wyznaczenie koniecznej ilości miejsc składowania w/w kontenerów.

Na podstawie danych uzyskanych z badań, będzie można zastosować rozwiązania pozwalające uniknąć sytuacji, w której kontenery zawierające materiały niebezpieczne będą stwarzać zagrożenie lub dodatkowe ryzyko przy transporcie wewnątrz terminalu jak podczas ich składowania w terminalach portowych

.

Polskie przepisy i regulacje prawne wydane przez Ministerstwo Transportu lub przez Urząd Morski dotyczące składowania materiałów niebezpiecznych w rejonach morskich portów nie są jednolite, w zależności od portu ilość składowanych materiałów niebezpiecznych i miejsca do ich składowania są różnie - przygotowane, gorzej lub lepiej zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami.

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali

Zalecenia międzynarodowe wydają się być pomocne w zastosowaniu niektórych rozwiązań na gruncie terminali kontenerowych. Rekomendacje organizacji międzynarodowych, które zajmują się transportem niebezpiecznych ładunków wskazują, w jaki sposób zapewnić odpowiednie zabezpieczenie miejsc składowania i jakie ilości dopuszczalne substancji niebezpiecznych mogą być składowane w rejonach portowych.

Korzystając z powyższych regulacji prawnych i zaleceń międzynarodowych można określić podstawowe wymagania, które powinien spełniać nowoczesny terminal kontenerowy zapewniając w ten sposób prawidłową obsługę kontenerów z materiałami niebezpiecznymi.


Powrót do listy