Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Hierarchizacja elementów wejściowych w modelu obszarów poszukiwania i analiza wrażliwości modelu w celu określenia jakości informacji o warunkach środowiskowych zwiększających efektywność akcji ratowniczej na morzu.

Wizualizacja programu komputerowego dla wyznaczonych dynamicznych obszarów poszukiwania
Wizualizacja programu komputerowego dla wyznaczonych dynamicznych obszarów poszukiwania

Proces planowania oraz przeprowadzanie akcji poszukiwania i ratowania (ang. Search and Rescue – SAR) na morzu jest zagadnieniem dość złożonym.

Wymagana jest duża ilość obliczeń, zajmująca dużo czasu, w sytuacji kiedy rozbitkowie na morzu oczekują pomocy, dlatego konieczne jest stosowanie właściwych narzędzi wspomagających proces planowania akcji SAR. Jako narzędzia wspomagające proces planowania akcji SAR wykorzystywane są systemy komputerowe. O efektywności akcji decyduje wiele czynników, z których najważniejszym jest prawidłowe modelowanie obszaru poszukiwania.

Powrót do listy