Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Wpływ typu nabrzeża i głębokości akwenu na efektywność urządzeń sterujących i pędników w czasie manewru cumowania i odcumowania statku. 2005.

Badania modelowe wykonane na jeziorze Silm w ośrodku badawczo-szkoleniowym Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie-Kamionce w ramach projektu
Badania modelowe wykonane na jeziorze Silm w ośrodku badawczo-szkoleniowym Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie-Kamionce w ramach projektu
Powrót do listy