Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Budowa indywidualnego, pirotechnicznego zestawu ratunkowego, przeznaczonego dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie.

Do najważniejszych problemów związanych z udzielaniem pomocy ludziom znajdującym się w zagrożeniu życia w środowisku wodnym jest szybkie dotarcie do osoby zagrożonej na taką odległość, która umożliwi efektywne jej udzielenie. Należy mieć świadomość, że w takich sytuacjach o powodzeniu akcji decydują sekundy. Biorąc pod uwagę fakt, że wypadki na obszarach wodnych zdarzają się często w oddaleniu od brzegów, kluczowym problemem staje się wyposażenie odpowiednich służb powołanych do niesienia pomocy (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna oraz brzegowe służby ratownictwa morskiego) w środki techniczne umożliwiające skuteczne i co bardzo ważne, bezpieczne dla ratowników przeprowadzenie działań ratowniczych. Dotychczas jedynym sposobem dotarcia do osoby ratowanej jest użycie w tym celu jednostek pływających lub bezpośrednia akcja ratownika polegająca na dotarciu od zagrożonego wpław lub przez podanie mu (rzucenie) koła ratunkowego. Metody te obarczone są licznymi niedoskonałościami, z których najważniejsze to stosunkowo długi czas potrzebny na uruchomienie środka pływającego (o ile w ogóle znajduje się on w pobliżu miejsca akcji), brak możliwości użycia takiego środka w przypadku występowania zalodzenia oraz stosunkowo duże zagrożenie bezpieczeństwa ratownika, a w przypadku rzucania koła ratunkowego niewielki zasięg. Sposobem na wyeliminowanie tych niedoskonałości jest zaprojektowany indywidualny, pirotechniczny zestaw ratunkowy przeznaczony dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie.

Zestaw dla ratownictwa wodnego, służy do wystrzeliwania koła ratunkowego, złożonego do postaci cylindrycznego pakietu i napełnianego pirotechnicznie po opadnięciu na wodę oraz połączonego z jednym końcem linki ratowniczej, rozwijanej i ciągniętej przez ten pakiet podczas jego lotu w powietrzu.

Współpraca

Testy poligonowe zestawu laboratoryjnego przy współpracy WAT, Politechniki Warszawskiej, DEZAMETU S.A.
 

Powrót do listy