Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

System optycznego poszukiwania rozbitków na morzu - SOPR.

Projekt okna zobrazowania systemu, konsoli operatora systemu SOPR.

Zastosowanie systemu umożliwia:
  • zwiększenie efektywności procesu poszukiwania na morzu w akcji SAR,
  • określenie szerokości pasa poszukiwań w nocy i warunkach ograniczonej widzialności,
  • zwiększenie prawdopodobieństwa odnalezienia rozbitków,
  • skrócenie czasu akcji poszukiwawczej na morzu,
  • wyeliminowanie wpływu czynnika ludzkiego na proces detekcji i identyfikacji obiektu poszukiwanego.
Punkt mocowania systemu optycznego SOPR

Tratwa 0,01 mili. Odległość około 20 metrów. Widoczne są głowy rozbitków w tratwie, (4 osoby wychylające się z wejść do tratwy).
Zaobserwowane trzy osoby w wodzie
 

Powrót do listy