Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Informatyczny system wspomagający akcję ratowania życia ludzkiego na morzu. Gdynia 2001.

SARCAS 2000 © Celem projektu było opracowanie komputerowego programu wspomagania akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz opracowanie metody pozwalającej na zmniejszenie obszaru poszukiwania ludzi znajdujących się w zagrożeniu życia na morzu z uwzględnieniem specyfiki elementów hydrometeorologicznych południowego Bałtyku i rozszerzenie zakresu stosowania ww. metody o sztormowe warunki pogodowe (dotychczasowe opracowania- wg. IAMSAR Manual 98 dotyczą prędkości wiatru do 34 węzłów – 7°w skali Beaufort’a)

Podwykonawcy

 • Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Lotnictwa
 • Centrum Techniki Okrętowej
 • Państwowy Instytut Motoryzacji
 • Instytut Morski
 • Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju WSM
 • Przedsiębiorstwo Projektowo - Serwisowe Elektroniki, Pomiarów i Automatyki EPA Spółka z o.o.
 • Radmor SA
 • Petrobaltic SA
 • Urząd Morski Gdynia
 • Kapitan i załogi Platformy wiertniczej:
  • m/s „Kapitan Poinc”
  • m/s „Bazalt”
  • m/s „Horyzont II”
  • m/s „Monsun”
 • Piloci Ratownictwa Marynarki Wojennej
 

Powrót do listy