Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne dynamiki przepływu generowanego przez rotor.

W konkursie NCN OPUS-20 złożony został wniosek na projekt pt. Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne dynamiki przepływu generowanego przez rotor.

Lider Projektu: Instytut Budownictwa Wodnego PAN,
Partnerzy: Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny i Instytut Budownictwa Wodnego PAN.

Kierownik projektu Prof. Ryszard Staroszczyk IBW PAN, kierownik projektu w UMG dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk prof. UMG.

Powrót do listy