Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Prototyp systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków.

30.04.2020 zakończony został projekt realizowany w ramach RPPM.00.00.00., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 01.00.00. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01.00. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne - finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni.

Lider projektu: Enamor Sp. z o.o.,
Partnerzy: Uniwersytet Morski w Gdyni, Zarząd morskiego Portu Gdynia i Enamor Sp. z o.o.

Kierownik projektu dr inż. Wojciech Górki -Enamor Sp. z o.o., kierownik projektu w UMG dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk prof. UMG.

Powrót do listy