Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Urządzenie do podejmowania tratew ratunkowych i rozbitków z wody w warunkach sztormowych.

Urządzenie do podejmowania tratew ratunkowych i rozbitków z wody w warunkach sztormowych

Pomimo ciągłego postępu technicznego w zakresie konstrukcji statków, ich wyposażenia, jakości i niezawodności urządzeń nawigacyjnych i łączności, wzrostu kompetencji załóg i służb meteorologicznych, wypadków na morzu nie da się uniknąć i czasami miewają one rozmiary katastrofy z dużą liczbą ofiar. Przykładem mogą być dwa tragiczne, jakie zdarzyły się na Bałtyku w ostatnich latach – katastrofy promów m/f „Heweliusz” i m/f „Estonia”.

Podjęcie z morza rozbitków, zwłaszcza wyczerpanych, przemarzniętych czy nieprzytomnych było w obu przypadkach bardzo trudne. Standardowym wyposażenie statków ratowniczych nie zawsze się sprawdza w warunkach sztormowych – brak jest skutecznych urządzeń do podejmowania tratew i rozbitków z wody.

Zespół badawczy Akademii Morskiej w Gdyni podjął się rozwiązania problemu. We współpracy z Politechniką Wrocławską, Stocznią Wisła w Gdańsku oraz firmą BTT-Automatyka z Gdańska skonstruowano i zbudowano prototyp urządzenia pozwalającego na podjęcie rozbitków z tratew ratunkowych lub z wody bez narażania życia ratowników. Prototyp zabudowano na statku „Sztorm-2”, udostępnionym do prób przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa i przetestowano w ciężkich warunkach pogodowych w Zatoce Gdańskiej.

Próby morskie przeprowadzono w styczniu 2002 r w dość ciężkich warunkach pogodowych, przy bardzo silnym wietrze średniej wysokości fali 2,5 m, sięgającej do 4 m. Koncepcja urządzenia się sprawdziła, przyjęte rozwiązania techniczne zdały egzamin, chociaż w przypadku realizacji zamówienia armatorskiego (jest to urządzenie, które musi być projektowane na konkretny statek, z uwzględnieniem specyfiki jego zabudowy i własności morskich) uwzględnione zostaną wszystkie spostrzeżenia i uwagi, jakie nasunęły się realizatorom projektu w czasie prób.

 

Powrót do listy