Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Badania w zakresie praktycznych aspektów wprowadzenia standardów manewrowych w zakresie małych prędkości.

Określenie przestrzeni manewrowej dla różnych typów statków. Wpływ wiatru i głębokości wody na parametry prób manewrowych w zakresie małych prędkości.Wpływ wiatru na parametry próby Back & Fill dla statku VLCC
Wpływ wiatru na parametry próby Back & Fill dla statku VLCC
 

Powrót do listy