Katedra Eksploatacji Statku

Akademia Morska w Gdyni / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Zrealizowane prace naukowo-badawcze

Badania w zakresie praktycznych aspektów wprowadzenia standardów manewrowych w zakresie małych prędkości.

Określenie przestrzeni manewrowej dla różnych typów statków. Wpływ wiatru i głębokości wody na parametry prób manewrowych w zakresie małych prędkości.Wpływ wiatru na parametry próby Back & Fill dla statku VLCC
Wpływ wiatru na parametry próby Back & Fill dla statku VLCC
 

Powrót do listy