Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe / Prace naukowo-badawcze

Wzory przeszukiwania obszarów poszukiwania ludzi będących w zagrożeniu życia na morzu. Gdynia 2000.

Opracowane wzory przeszukiwania zwiększają bezpieczeństwo statku poprzez uwzględnienie wpływu parametrów fali w czasie prowadzenia działań poszukiwawczych.

Wyznaczanie bezpiecznych prędkości i kursów statku z uwzględnieniem możliwości wystąpienia rezonansu kołysań poprzecznych, wzrostu amplitudy kołysań, występowania niebezpiecznych przyspieszeń i slammingu.

W oparciu o opracowane wzory przeprowadzono analizę bezpieczeństwa statku handlowego w aspekcie poszukiwania przy zastosowaniu opracowanych wzorów.

Powrót do listy