Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Badania naukowe

Prace naukowo-badawcze

Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne dynamiki przepływu generowanego przez rotor.

Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne dynamiki przepływu generowanego przez rotor.

W konkursie NCN OPUS-20 złożony został wniosek na projekt pt. Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne dynamiki przepływu generowanego przez rotor.
Więcej ...

JOHANNA - joint qualification of staff in South Baltic destinations to ensure a sustainable SCS development in the SBS

JOHANNA - joint qualification of staff in South Baltic destinations to ensure a sustainable SCS development in the SBS

JOHANNA - joint qualification of staff in South Baltic destinations to ensure a sustainable SCS development in the SBS realizowany w ramach programu Interreg South Baltic Programme 2014-2020, Priority 4 - Boosting human resource capacities for the area's.
Więcej ...

Prototyp systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków.

Prototyp systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków.

Projekt badawczy RPPM.01.01.01-22-0063/16
Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni.
Więcej ...

JOHANN - Joint Development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region

JOHANN - Joint Development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region

Projekt badawczy STHB.02.01.00-DE-0037/16-00
JOHANN - Joint Development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region w ramach programu Interreg South Baltic Programme 2014-2020 Specific Objective 2.1 - Increased development of the South Baltic area’s natural
Więcej ...

Badania w zakresie praktycznych aspektów wprowadzenia standardów manewrowych w zakresie małych prędkości.

Badania w zakresie praktycznych aspektów wprowadzenia standardów manewrowych w zakresie małych prędkości.

Określenie przestrzeni manewrowej dla różnych typów statków. Wpływ wiatru i głębokości wody na parametry prób manewrowych w zakresie małych prędkości.
Więcej ...

Badania dotyczące manewrów statku w zakresie małych prędkości.

Badania dotyczące manewrów statku w zakresie małych prędkości.

Badania te dotyczą manewru cumowania statku oraz standardów manewrowych w zakresie małych prędkości. Badania rzeczywistej prędkości przepływu podczas cumowania statku „Horyzont II” przy Nabrzeżu Indyjskim w Porcie Gdynia.
Więcej ...

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali.

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali.

Przedmiotem badań jest natężenie ruchu jednostek kontenerowych kierowanych do i z terminali kontenerowych, przewożących materiały niebezpieczne różnych klas wg. IMDG Code. Wyznaczenie koniecznej ilości miejsc składowania w/w kontenerów.
Więcej ...

Hierarchizacja elementów wejściowych w modelu obszarów poszukiwania i analiza wrażliwości modelu w celu określenia jakości informacji o warunkach środowiskowych zwiększających efektywność akcji ratowniczej na morzu.

Hierarchizacja elementów wejściowych w modelu obszarów poszukiwania i analiza wrażliwości modelu w celu określenia jakości informacji o warunkach środowiskowych zwiększających efektywność akcji ratowniczej na morzu.

Projekt badawczy 1516/2006
Proces planowania oraz przeprowadzanie akcji poszukiwania i ratowania na morzu jest zagadnieniem dość złożonym. Wymagana jest duża ilość obliczeń, zajmująca dużo czasu.
Więcej ...

Budowa indywidualnego, pirotechnicznego zestawu ratunkowego, przeznaczonego dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie.

Budowa indywidualnego, pirotechnicznego zestawu ratunkowego, przeznaczonego dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie.

Projekt celowy nr 194/BO/B/2004
Zestaw dla ratownictwa wodnego, służy do wystrzeliwania koła ratunkowego, złożonego do postaci cylindrycznego pakietu i napełnianego pirotechnicznie po opadnięciu na wodę.
Więcej ...

System optycznego poszukiwania rozbitków na morzu - SOPR.

System optycznego poszukiwania rozbitków na morzu - SOPR.

Projekt celowy Nr 6T12 083 2001C/5686
Zastosowanie systemu umożliwia między innymi zwiększenie efektywności procesu poszukiwania na morzu w akcji SAR.
Więcej ...

Informatyczny system wspomagający akcję ratowania życia ludzkiego na morzu. Gdynia 2001.

Informatyczny system wspomagający akcję ratowania życia ludzkiego na morzu. Gdynia 2001.

Projekt celowy Nr 2288/C.T12-9/98
Metoda określania obszaru poszukiwania ludzi znajdujących się w zagrożeniu życia na morzu.
Więcej ...

Urządzenie do podejmowania tratew ratunkowych i rozbitków z wody w warunkach sztormowych.

Urządzenie do podejmowania tratew ratunkowych i rozbitków z wody w warunkach sztormowych.

Projekt celowy Nr 9 T12C 104 99C/4478
Standardowym wyposażenie statków ratowniczych nie zawsze się sprawdza w warunkach sztormowych – brak jest skutecznych urządzeń do podejmowania tratew i rozbitków z wody.
Więcej ...

Wzory przeszukiwania obszarów poszukiwania ludzi będących w zagrożeniu życia na morzu. Gdynia 2000.

Wzory przeszukiwania obszarów poszukiwania ludzi będących w zagrożeniu życia na morzu. Gdynia 2000.

Projekt badawczy Nr 0068/T12/99/17
Opracowane wzory przeszukiwania zwiększają bezpieczeństwo statku poprzez uwzględnienie wpływu parametrów fali w czasie prowadzenia działań poszukiwawczych.
Więcej ...