Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Aktualności

Projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej

Projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej

Projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01 Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, które są efektem wcześniejszych badań prowadzonych w Katedrze Eksploatacji Statku.

Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w  rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni"

Projekt koordynowany w Akademii Morskiej w Gdyni przez dr hab. inż. Teresę Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG

„Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wykorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasilania, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym (o wymiarach dostosowanych do śluzy w Przegalinie)”.

Projekt koordynowany w Akademii Morskiej w Gdyni przez prof. dr hab. inż., kpt. żw. Zbigniewa Burciu

Dokumenty:

Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wykorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasilania, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym (o wymiarach dostosowanych do śluzy w Przegalinie) [.pdf]

Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni [.pdf]Powrót do listy