Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Aktualności

Plan seminariów naukowych w semestrze letnim 2016/2017 w Katedrze Eksploatacji Statku

Plan seminariów naukowych w semestrze letnim 2016/2017 w Katedrze Eksploatacji Statku

1. „Wpływ dokładności pomiaru masy kontenerów (VGM) na ocenę stateczności statku”, dr inż. Jarosław Soliwoda, 29 marca 2017

2. „Zjawisko bistabilności rozwiązań równania kołysań bocznych statku”, dr inż. Wojciech Wawrzyński, 26 kwietnia 2017

3. „Wielokryterialna analiza czynników wpływających na procesy wprowadzania na rynek żeglugowy morskich statków bezzałogowych (UMSV – Unmanned Marine Surface Vessels)”, dr inż. Małgorzata Pawlak, 24 maja 2017

4. „Modelowanie osiadania statku  na akwenach ograniczonych w sytuacjach szczególnych”, dr inż. Jacek Jachowski, 7 czerwca 2017Powrót do listy