Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Aktualności

Plan  seminariów naukowych w semestrze zimowym 2016/2017 w Katedrze Eksploatacji Statku

Plan  seminariów naukowych w semestrze zimowym 2016/2017 w Katedrze Eksploatacji Statku

1. Wpływ stateczności poprzecznej statku na wybrane aspekty bezpieczeństwa żeglugi morskiej, dr inż. Przemysław Krata   26 października 2016

2. Wpływ stresu nawigatora na bezpieczeństwo manewrów na akwenach ograniczonych, mgr inż. kpt. ż. w. Andrzej Hejmlich  23 listopada 2016

3. Model logistyczny obsługi linii dalekowschodniej, mgr inż. Tomasz Ustjanycz  21 grudnia 2017

4. Model punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej w transporcie śródlądowym, mgr inż. Agnieszka Ossowska  18 stycznia 2017Powrót do listy