Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Aktualności

Studenci z Koła Naukowego SeaWays z Wydziału Nawigacyjnego w Iławie.

Studenci z Koła Naukowego SeaWays z Wydziału Nawigacyjnego w Iławie.

Studenci z Koła Naukowego SeaWays z Wydziału Nawigacyjnego w dniu 8 października 2016 r., odwiedzili Ośrodek Badawczo - Szkoleniowy Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie.

Studenci odbyli zajęcia teoretyczne i praktyczne, biorąc udział w badaniach na temat porównania szkolenia manewrowego na redukcyjnych modelach załogowych, w przeskalowanym czasie przyśpieszonym ze szkoleniem na symulatorze manewrowym pracującym w czasie rzeczywistym. Czas modelowy dla modeli redukcyjnych jest przyspieszony proporcjonalnie do √λ gdzie 1:λ jest skalą modelu W wyjazdowym spotkaniu Koła uczestniczyli profesorowie/kapitanowie prowadzący zajęcia z przedmiotu manewrowanie statkiem.Powrót do listy