Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Aktualności

Studenci z Koła Naukowego Seaways z Wydziału Nawigacyjnego w dniu 17 października 2015 r., odwiedzili Ośrodek Badawczo - Szkoleniowy Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie.

Studenci z Koła Naukowego Seaways z Wydziału Nawigacyjnego w dniu 17 października 2015 r., odwiedzili Ośrodek Badawczo - Szkoleniowy Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie.

Studenci odbyli zajęcia teoretyczne i praktyczne, zapoznając się z metodami szkolenia manewrowego na redukcyjnych modelach załogowych.

W wyjazdowym spotkaniu Koła uczestniczyli profesorowie/kapitanowie prowadzący zajęcia z przedmiotu manewrowanie statkiem.Powrót do listy