Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Aktualności

Mgr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport

Mgr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński otrzymał stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie Transport

W dniu 19.02.2015 r.  mgr inż. kpt. ż.w. Przemysław Wilczyński uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transportu.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Modelowanie wpływu obsługi kontenerów z ładunkami niebezpiecznymi na bezpieczeństwo operacyjne portowej sieci transportowej odbyła się przed Radą Naukową Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. 

Promotorem rozprawy był dr hab. Leszek Smolarek, prof. nadzw. AMG, a promotorem pomocniczym dr Agnieszka Blokus-Roszkowska.Powrót do listy