Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Aktualności

Pani dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie transportu

Pani dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie transportu

Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i  przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Bezpieczeństwo manewrów krytycznych statków w systemie transportowym autostrady morskiej Pani dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie transportu nadany uchwałą Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wręczenia dyplomów dokonał Rektor Politechniki Warszawskie podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w dniu 17 czerwca 2013 r.Powrót do listy