Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Aktualności

Porozumienie o współpracy dotyczącej realizacji wspólnych działań innowacyjnych oraz wdrożeń w zakresie śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego

Porozumienie o współpracy dotyczącej realizacji  wspólnych działań innowacyjnych oraz wdrożeń w zakresie śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego

W dniu 10 stycznia 2012 r. w Krakowie podpisane zostało porozumienie o współpracy dotyczącej realizacji  wspólnych działań innowacyjnych oraz wdrożeń w zakresie śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego, upowszechniania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na śródlądowych obszarach wodnych oraz śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego, poszukiwania innych form i dziedzin współpracy w zakresie bezpieczeństwa na śródlądowych obszarach wodnych oraz śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego.

W ramach porozumienia konsultowane będą propozycje innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych przez Akademię Morską w Gdyni i opartych na wynikach prac prowadzonych przez zespół badawczy kierowany przez dra hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniewa Burciu – prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni, a w szczególności wielozadaniowego pojazdu dla dowódcy akcji ratowniczej oraz zestawu holowniczego nośnika rękawów przeciwpowodziowych.

Porozumienie zostało podpisane przez st. bryg. mgr inż. Andrzeja Mroza Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz ze strony uczelni przez Rektora d/s Nauki prof. dra hab. Piotra Jędrzejowicza i dra hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniewa Burciu, prof. nadzw. AM w obecności  nadbrygadiera Marka Kowalskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkich Komendantów Państwowej Straży Pożarnej.

Treść porozumienia: Porozumienie o współpracy [PDF]

 


Powrót do listy