Katedra Eksploatacji Statku

UNIWERSYTET_MORSKI_W_GDYNI / Wydział Nawigacyjny


Zebranie katedry

Zebranie katedry24.06.2021 odbyło się pierwsze po roku pracy online plenerowe zebranie pracowników KES.
Więcej ...

Praca sekretariatu KES

Praca sekretariatu KESW dniach 28.06 - 02.07 sekretariat KES będzie nieczynny. Podpis kart obiegowych w tym czasie można realizować w pokoju N102.
Więcej ...

Studenci w Iławie.

Studenci w Iławie.W dniach 6 i 7 maja 2021 studenci III i IV roku TM odwiedzili Ośrodek Szkolenia Manewrowaniem Statkami w Iławie.
Więcej ...

Współpraca na rzecz rynku offshore

Współpraca na rzecz rynku offshoreW dniu 25 maja br. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Prezes Zarządu Morskiej Agencji Gdynia Michał Śmigielski oraz Prezes Zarządu MAG Offshore Paweł Weiner podpisali list intencyjny o współpracy.
Więcej ...

Katedra Eksploatacji Statku prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe z zakresu bezpieczeństwa w transporcie morskim.

Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne dynamiki przepływu generowanego przez rotor.

Badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne dynamiki przepływu generowanego przez rotor.

JOHANNA - joint qualification of staff in South Baltic destinations to ensure a sustainable SCS development in the SBS

JOHANNA - joint qualification of staff in South Baltic destinations to ensure a sustainable SCS development in the SBS

Prototyp systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków.

Prototyp systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków.

JOHANN - Joint Development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region

JOHANN - Joint Development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region

Badania w zakresie praktycznych aspektów wprowadzenia standardów manewrowych w zakresie małych prędkości.

Badania w zakresie praktycznych aspektów wprowadzenia standardów manewrowych w zakresie małych prędkości.

Badania dotyczące manewrów statku w zakresie małych prędkości.

Badania dotyczące manewrów statku w zakresie małych prędkości.

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali.

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali.

Hierarchizacja elementów wejściowych w modelu obszarów poszukiwania i analiza wrażliwości modelu w celu określenia jakości informacji o warunkach środowiskowych zwiększających efektywność akcji ratowniczej na morzu.

Hierarchizacja elementów wejściowych w modelu obszarów poszukiwania i analiza wrażliwości modelu w celu określenia jakości informacji o warunkach środowiskowych zwiększających efektywność akcji ratowniczej na morzu.

Wpływ typu nabrzeża i głębokości akwenu na efektywność urządzeń sterujących i pędników w czasie manewru cumowania i odcumowania statku. 2005.

Wpływ typu nabrzeża i głębokości akwenu na efektywność urządzeń sterujących i pędników w czasie manewru cumowania i odcumowania statku. 2005.

Budowa indywidualnego, pirotechnicznego zestawu ratunkowego, przeznaczonego dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie.

Budowa indywidualnego, pirotechnicznego zestawu ratunkowego, przeznaczonego dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie.

System optycznego poszukiwania rozbitków na morzu - SOPR.

System optycznego poszukiwania rozbitków na morzu - SOPR.

Informatyczny system wspomagający akcję ratowania życia ludzkiego na morzu. Gdynia 2001.

Informatyczny system wspomagający akcję ratowania życia ludzkiego na morzu. Gdynia 2001.

Urządzenie do podejmowania tratew ratunkowych i rozbitków z wody w warunkach sztormowych.

Urządzenie do podejmowania tratew ratunkowych i rozbitków z wody w warunkach sztormowych.

Wzory przeszukiwania obszarów poszukiwania ludzi będących w zagrożeniu życia na morzu. Gdynia 2000.

Wzory przeszukiwania obszarów poszukiwania ludzi będących w zagrożeniu życia na morzu. Gdynia 2000.


W Katedrze Eksploatacji Statku we współpracy z ośrodkami naukowymi - między innymi: Akademią Morską w Szczecinie, Akademią Marynarki Wojennej, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Wrocławską, Centrum Techniki Okrętowej, Instytutem Lotnictwa, Fundacją Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa od wielu lat prowadzone są badania w zakresie transportu morskiego – bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żeglugi oraz bezpieczeństwa życia na morzu.