Katedra Eksploatacji Statku

Akademia Morska w Gdyni / Wydział Nawigacyjny


Katedra Eksploatacji Statku prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe z zakresu bezpieczeństwa w transporcie morskim.

Badania w zakresie praktycznych aspektów wprowadzenia standardów manewrowych w zakresie małych prędkości.

Badania w zakresie praktycznych aspektów wprowadzenia standardów manewrowych w zakresie małych prędkości.

Badania dotyczące manewrów statku w zakresie małych prędkości.

Badania dotyczące manewrów statku w zakresie małych prędkości.

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali.

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych przewożonych w jednostkach kontenerowych na obszarach portów i terminali.

Hierarchizacja elementów wejściowych w modelu obszarów poszukiwania i analiza wrażliwości modelu w celu określenia jakości informacji o warunkach środowiskowych zwiększających efektywność akcji ratowniczej na morzu.

Hierarchizacja elementów wejściowych w modelu obszarów poszukiwania i analiza wrażliwości modelu w celu określenia jakości informacji o warunkach środowiskowych zwiększających efektywność akcji ratowniczej na morzu.

Wpływ typu nabrzeża i głębokości akwenu na efektywność urządzeń sterujących i pędników w czasie manewru cumowania i odcumowania statku. 2005.

Wpływ typu nabrzeża i głębokości akwenu na efektywność urządzeń sterujących i pędników w czasie manewru cumowania i odcumowania statku. 2005.

Budowa indywidualnego, pirotechnicznego zestawu ratunkowego, przeznaczonego dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie.

Budowa indywidualnego, pirotechnicznego zestawu ratunkowego, przeznaczonego dla ludzi będących w zagrożeniu życia na wodzie.

System optycznego poszukiwania rozbitków na morzu - SOPR.

System optycznego poszukiwania rozbitków na morzu - SOPR.

Informatyczny system wspomagający akcję ratowania życia ludzkiego na morzu. Gdynia 2001.

Informatyczny system wspomagający akcję ratowania życia ludzkiego na morzu. Gdynia 2001.

Urządzenie do podejmowania tratew ratunkowych i rozbitków z wody w warunkach sztormowych.

Urządzenie do podejmowania tratew ratunkowych i rozbitków z wody w warunkach sztormowych.

Wzory przeszukiwania obszarów poszukiwania ludzi będących w zagrożeniu życia na morzu. Gdynia 2000.

Wzory przeszukiwania obszarów poszukiwania ludzi będących w zagrożeniu życia na morzu. Gdynia 2000.


W Katedrze Eksploatacji Statku we współpracy z ośrodkami naukowymi - między innymi: Akademią Morską w Szczecinie, Akademią Marynarki Wojennej, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Wrocławską, Centrum Techniki Okrętowej, Instytutem Lotnictwa, Fundacją Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa od wielu lat prowadzone są badania w zakresie transportu morskiego – bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żeglugi oraz bezpieczeństwa życia na morzu.